Wireman

Zeal TVC

ह्या कोर्समध्ये तुम्हाला विद्युत घटकांबद्दल शिकवले जाते. तुम्हाला विद्युत घटकांचे मेन्टेनन्स, रिपेरिंग कशी करायची हे देखील शिकवले जाते.

या कोर्सचा कालावधी दोन वर्षाचा आहे.

रोजगाराच्या संधी

पुढील शिक्षणाचे मार्ग

कार्यशाळेमधील फोटो